Vægure

Her findes vægure i forskellige størrelser, vægure i forskellige farver og materialer samt vægure der er radiostyrede, hvorved klokken konstant indstilles efter radiosignaler fra Frankfurt. Vi har hørt om virksomheder der har anskaffet billigere kinesiske radiostyrede  vægure, hvor afstanden til Frankfurt var for stor til at vægurene kunne modtage radiosignalerne i Danmark. Vi har stor ekspertise med radiostyrede vægure, og bortset fra skibe, betonbygninger samt stålbygninger uden vinduer, har vore vægure ingen problemer med at modtage radiosignalerne. Vi har leveret radiostyrede vægure til 2 forskellige kunder i Bergen i Norge. De har begge meddelt at de radiostyrede vægure ikke har problemer med at modtage radiosignalerne, trods den lange afstand. – Det siger noget om kvaliteten!

Vi har også vægure der viser klokken i forskellige lande, ligesom nogle vægure har indbygget barometer og fugtighedsmåler.

Er vægurene forsynet med Jeres reklame, registrerer underbevidstheden reklamen hver gang der ses på uret. Mennesker har lettest ved at kontakte den leverandør der ligger øverst i hukommelsen, eller købe det produkt der ligger øverst i hukommelsen.

Tryk her for at komme videre…