Øvrige ure

Sygeplejeure, minuture, stopure, vækkeure, rejseure, termostature.

I denne afdeling har vi placeret ure der ikke falder ind under afdelingerne for bordure, vægure og armbåndsure.

Ure anvendes i mange forskellige situationer, vi mener vi har ure til enhver lejlighed.

Vi kan levere alle typer ure med, og uden, Jeres reklame.

Sælger I produkter der købes af sygeplejersker, eller hvor sygeplejersker har indflydelse på købet, er det oplagt at udlevere sygeplejeure med reklame for Jeres produkt.

Hver gang reklamer ses, lagres de i underbevidstheden, og sygeplejersker ser urskiven mange gange i løbet af dagen.  Mennesker er tilbøjelige til at vælge de leverandører og produkter, der ligger øverst i hukommelsen.

Har du en detailbutik, da få din reklame på urskiven. Producerer du kaffe, da få kaffenavnet trykt på urskiven. Producerer du vaskepulver, da få vaskepulver navnet trykt på urskiven.

Reklamer på minuture og æggeure, kan også ændre indkøbsvaner, og Jeres reklame ses ikke kun når urene benyttes. De fleste mennesker placerer urene på krydderihylderne i køkkenerne. Uden at tænke over det, ser underbevidstheden urene på krydderihylderne, ligesom trykkene på urene registreres, og gemmes i underbevidstheden.

Nogle mennesker har den opfattelse at reklamer på køkkenudstyr, herunder køkkenure og minuture, skal være for produkter i relation til madlavning.  Bach-firmagaver.dk mener sådanne antagelser er helt forkerte. De der laver mad, bruger også tandpasta, vaskepulver, sko, bluser, biler, ferierejser mm.  –  Vi mener derfor at det er relevant at reklamere for mange andre typer produkter, end dem der benyttes i forbindelse med fremstillingen af måltider.

Det er i øvrigt konstateret at de reklamer der ses, hvor det ikke forventes at se dem, skaber mest opmærksomhed, og huskes bedre.

Modtaerne at minuture, tænker ikke over at urene er reklameformidlere. I stedet betragter de urene som kærkomne nyttige gaver. – Kærkomne nyttige gaver øger præferencen overfor giveren, og kan medføre mersalg, og derved højere indtjening. En indtjening der langt overstiger den beskedne udgift til minuturene.

Selv om brugerne allerede har et minutur, bliver det nye ur også taget i brug, da man ofte har mere end én ting ovre at koge ad gangen, og derved behov for flere minuture.

Tryk her for at komme videre…