Ure

Ure kan anvendes som gaver, men er herudover effektive reklameformidlere hvis urene forsynes med Jeres reklame.

Hver gang underbevidstheden registrerer et firmanavn, eller produktnavn, lagres det i underbevidstheden, og mennesker er tilbøjelige til at kontakte den leverandør der ligger øverst i hukommelsen, eller købe det produkt der ligger øverst i underbevidstheden. På ure registrerer underbevidstheden reklamen hver gang klokken aflæses.

bach-firmagaver.dk har et kæmpe udvalg af bordure, vægure og armbåndsure.

De viste ure er standard ure, men vi kan også, i et vist omfang, specialfremstille ure.

Mange af urene har mange andre funktioner end blot at vise tiden. Nogle viser tillige temperaturen, både indendør og udendør, luftfugtighed samt vejrforudsigelser.

Vægure kan vi levere, hvor hele urets flade, er forsynt med Jeres reklame, eventuelt med farvefoto af Jeres produkter mm.

Ure er effektive reklameformidlere. Uden at tænke over det, kikker mennesker på uret mange gange i løbet af dagen.

Hver gang tiden aflæses, læser underbevidstheden tillige reklamen på urskiverne. Hver gang reklamen læses af underbevidstheden, lagres reklamen i underbevidstheden. Mennesker er tilbøjelige til at vælge de produkter, og leverandører, der ligger øverst i hukommelsen.

Bærer du normalt armbåndsur, da fjern det, og du vil blive overrasket over hvor mange gange i døgnet du ubevidst, kigger på armbåndsuret, eller hvor armbåndsuret plejer at være.

På et kontor blev væguret forsynet med et kamera, der registrerede hver gang de ansattes pupiler rettedes mod uret i løbet af en dag. Det skete enormt mange gang i løbet af en arbejdsdag. Da man efterfølgende spurgte de ansatte om hvor ofte de kiggede på væguret, var svaret lige så overraskende. Det generrele svar var, af de næsten aldrig kiggede på væguret. – Kameraet viste noget helt andet.

Andre undersøgelser har vist at reklamer påtrykt urskiver, aflæses, og registreres, af underbevidstheden, hver gand der kigges på urene,

Tryk her for at komme videre…