Bolcher

Bolcher er meget populære som reklamegaver, og de er billige i indkøb. Virksomheder der udleverer bolcher med deres reklame, vurderes som værende mere troværdige end andre firmaer.

På messer og kontorer, er luften ofte meget tør, og det virker super lækkert, og stimulerende, at putte et bolche i munden. – Det skaber mere energi, og kvikker hjernen op.

Mange bolcher på det danske marked er mere eller mindre syntetiske. Vi mener bolcher såvidt muligt bør fremstilles af naturens egne sunde råvarer.

Staten giver tilskud til bolcher med reklame på indpakningspapiret, da bolcher uden reklame på indpakningspapiret, skatteteknisk betragtes som værende repræsentation, og derved 25% fradragsberettiget, medens bolcher indpakket i papir med reklame, skatteteknisk betragtes som værende reklame, og derved 100% fradragsberettiget.

Tryk her for at komme videre…